X-PMS #11

X-PMS #11 (RỐI LOẠN KINH NGUYỆT )

X-PMS #11 (RỐI LOẠN KINH NGUYỆT )

DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN X-PMS #11 (RỐI LOẠN KINH NGUYỆT ) Kinh nguyệt của mỗi người thường có chu kỳ, số lượng và đặc điểm nhất định. Sự rối loạn kinh…