Chai số #5 - Kim Châm Nặng Chân

Thuốc suy giãn tĩnh mạch – Dược thảo toàn chân

Thông tin sử dụng thuốc suy giãn tĩnh mạch Regulegs # 5 Đông Y Hoa Kỳ, loại viên nang trị Sưng chân. Chân đau nhức như kim chích, kiến cắn đau nhức vì sưng chân, cảm thấy nặng chân do tê (mỏi) , đau nhức chân mỗi tối và mất ngủ kéo dài, khó chịu vì chân co giật lúc ban đêm.

YouTube video
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y

 Các biểu hiện đau nêu trên là của suy nhược thần kinh ngoại biên (peripheral neuropathy) , suy nhược thần kinh chân bởi căn bệnh tiểu đường (peripheral arteries) , và suy nhược mạch máu ngoại biên (peripheral arteries) do viêm hay suy dãn tĩnh mạch chi.

Dược Thảo Toàn Chân Chai số 5  do điều chế từ loại cây dược thảo tự nhiên nên không có tác dụng gì và tốt với người cao tuổi.  Hiệu quả nhanh.*

thuốc suy giãn tĩnh mạch
Thuốc suy giãn tĩnh mạch - Dược thảo toàn chân 10
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 công dụng
Thuốc suy giãn tĩnh mạch - Dược thảo toàn chân 11
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 vấn đề
Thuốc suy giãn tĩnh mạch - Dược thảo toàn chân 12
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y
Thuốc suy giãn tĩnh mạch của Mỹ Regulegs #5 là thuốc đông y