Hiển thị kết quả duy nhất

Áp huyết và máu mỡ – APCHOL #17

1.480.000 

ÁP HUYẾT CAO?

BỊ TÊ LIỆT NỮA NGƯỜI

ĐÃ TRẢI QUA CƠN TAI BIẾN MẠCH MÁU

(đau nhức gân cốt, yếu tay chân, bán thân bất toại, méo miệng...)

BỒI BỔ VÀ TĂNG CƯỜNG LƯU THÔNG KHÍ HUYẾT.