MÁT GAN VÀ KHỬ NHIỆT (MILK THISTLE #15)

MÁT GAN VÀ KHỬ NHIỆT (MILK THISTLE #15)

DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN CHAI SỐ 15 MÁT GAN VÀ KHỬ NHIỆT Nóng gan là tình trạng gan bị tổn thương. Suy giảm chức năng gan dẫn đến những tổn…

STANAROL #18 (MỠ TRONG MÁU)

STANAROL #18 (MỠ TRONG MÁU)

DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN CHAI SỐ CHAI SỐ 18 – STANAROL (MỠ TRONG MÁU) Bất kì căn bệnh nào phát sinh trên cơ thể cũng có nguyên nhân. Có thể…

LUNGARDE #14 (HO VÀ HEN SUYỄN)

LUNGARDE #14 (HO VÀ HEN SUYỄN)

Dược Thảo Toàn Chân Chai số 14 Chuyên Trị Ho Và Hen Suyễn Rối loạn hô hấp (tên tiếng Anh là Respiratory Disorders) bao gồm một loạt các triệu chứng…